מבזקים
דף הבית / יהדות וקהילה (עמודים 6)

יהדות וקהילה

דאגה גדולה בקהילת שובה ישראל לבריאות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו

הרב

דברי שלום ואמת אל כבוד רבנן ותלמידיהון קהילת קודש שובה ישראל דבכל אתר ואתר. אברכים חסידים וכל ישרי לב יראי ה וחושבי שמו תלמידי כ״ק מרן עט״ר ציס״ע נצר נטיעה תמה האבות ידידיו גאון ישראל ועזוזו אדמו״ר רבינו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א. פונים אליכם בזאת בבקשה להעתיר תחינה ובקשה לפני …

קרא עוד

סגולה לזכרון

22b0dbf4-a3f5-4aaf-95b7-7d2d231d054f

תפילת יהי רצון מתוך סידורו ליום השבת של כבוד האדמו"ר "מזמור שיר ליום השבת אענה חלקי גם אני" פסוקים אלו ותפילה זאת סגולה בדוקה לאומרה בשבת קודש ובראש חודש סיון, ומקורה בספר הקדוש רזיאל המלאך (סמוך לסופו ד"ה לשכחה). וז"ל: כל מי שרוצה שלא ישכח תלמודו יאמר אלו הפסוקים ובזכות …

קרא עוד

נר תמיד

WhatsApp Image 2017-05-24 at 17.04.51

קריאת קודש, לכל בתי המדרש של קהילת קודש שובה ישראל, בארץ ובעולם יצאה במוצאי שבת קודש פרשת בהר בחוקתי, ובה קרא האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א להדליק נר תמיד בשמן זית לכבוד האמורא הקדוש רבה בר נחמני. בתקופה האחרונה, לימד כ"ק האדמו"ר בדברי תורתו ובשיעוריו, על תורתו של האמורא …

קרא עוד

נעשה ונשמע: ספר חדש מצטרף לספרית הספרים של כ"ק האדמו"ר פינטו

WhatsApp Image 2017-05-21 at 23.31.44

ספר חדש בשם 'נעשה ונשמע' מצטרף לספרית הספרים של כ"ק האדמו"ר פינטו: 50,000 אלף ספרים יחולקו בימים הקרובים ברחבי הארץ ובעולם. חסידו של כ"ק האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו מפיצים לאור ספר חדש ׳נעשה ונשמע׳ בכמות של חמישים אלף ספרים בפירוש שכתב האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו לזיכוי הרבים לכבוד חג השבועות. לכבוד שבועות: …

קרא עוד

"אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם בעתם"

WhatsApp Image 2017-05-17 at 19.31.52

דבר תורה לפרשיות השבוע בהר-בחוקותי מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א "אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם בעתם" וגו' (ויקרא כו, ג). במדרש (ויקרא רבה לה, א) הדא הוא דכתיב (תהילים קיט, נט) "חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך" אמר דוד המלך, בכל יום …

קרא עוד

הלכות והנהגות ליום שלישי כ' אייר התשע"ז

WhatsApp Image 2017-05-16 at 17.37.59

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא" – הלכות והנהגות ליום שלישי כ' אייר התשע"ז . מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א מתוך הספר החדש לחג השבועות לע"נ הצדיק רבי חיים פינטו הגדול זצוק״ל א. ומובא ברבנו האר"י הקדוש זצוק"ל בשער הכוונות (דף פט) …

קרא עוד

סגולות הזוהר הקדוש ויום ל"ג בעומר

WhatsApp Image 2017-05-14 at 19.14.03

דבר תורה מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א מתוך הספר החדש לל"ג בעומר דורש טוב לעמו. סגולות הזוהר הקדוש ויום ל"ג בעומר הנה בקהילתנו הקדושה "שובה ישראל" קיבלנו על עצמנו קבלה קדושה, להקפיד אנו ובנינו ובני בנינו קבלה לדורי דורות עד ביאת משיח צדקנו, לחזק בעולם לימוד הזוהר …

קרא עוד

זהירות ממחשבות רעות

7ee05c0d-929d-40c9-808d-abb8c51f1db1

דבר תורה מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א מתוך הספר החדש לל"ג בעומר דורש טוב לעמו. הזהירות ממחשבות רעות כשנתבונן על דברי רבי שמעון בר יוחאי, כשישב עם רבי יהודה ודברו על מעשיהם של הרומאים שרבי יהודה שיבח ואמר כמה נאים מעשיהם של אומה זו. רבי שמעון בר …

קרא עוד

הלכות והנהגות ליום שני יב' אייר התשע"ז

52118ee2-ccd0-40d2-9720-8bc14160213e

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא" – הלכות והנהגות ליום שני יב' אייר התשע"ז, מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א מתוך הסידור החדש לימי החול אמרי פי לע"נ הצדיק רבי חיים פינטו הגדול זצוק״ל א. מעלת חזרת הש"ץ רמה, ומובא בשער הכוונות (לח …

קרא עוד

דבר תורה לפרשיות השבוע אחרי מות-קדושים

18838776-237b-496b-be00-b64418980e51

דבר תורה לפרשיות השבוע אחרי מות-קדושים מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א "דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם" וברש"י שם, מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל מפני שרוב גופי תורה תלויים בה (ויקרא רבה כד, ה) ע"כ. דהיינו, בשאר הפרשיות …

קרא עוד