מבזקים
דף הבית / יהדות וקהילה / הלכות והנהגות ליום שני כז' חשון התשע"ז

הלכות והנהגות ליום שני כז' חשון התשע"ז

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא" – הלכות והנהגות ליום שני כז' חשון התשע"ז מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א מתוך הסידור ליום חול אמרי פי

לע"נ הצדיק רבי חיים פינטו הגדול זצוק״ל

א. הנה רבנו המהרח"ו זצוק"ל כתב (פרע"ח שער הברכות פ"ו) וזה לשונו, כתיב (ויקרא כ כה) "אל תשקצו את נפשותיכם" ואמרו ז"ל (מכות טז:) זה המשהה את נקביו. והענין כי כוונת האכילה הוא לברר את הפסולת והזוהמא שיש בכל המאכלים, ולהשליכה לחוץ אחר שנתברר שמעיים. ומי שמשהה הזוהמא ההיא אחר שנתעכלה במעיים, וכבר נפרד ונתברר ממנו הניצוץ קדושה שיש בכל המאכלים אשר ממנו מזין הנפש והגוף, וכל הכח מן המאכלים בא תחילה אל הלב שהוא מלך בכל האברים שבגוף, והלב לוקח לעצמו הזך והנקי, ואחר כך שולח מאותו כח לכל האברים דרך מעבר הוורידים, והמותר נעשה זוהמא, והוא יוצא לחוץ דרך הנקבים. ולכן מי שמשהה את הזוהמא במעיו אחר שנתעכלה ונפרש ממנו הזך והבירור, הוא משקץ את נפשו יותר משקוץ גוף עכ"ל.

ב. כתב הרמב"ם בהלכות דעות (פ"ד ה"א) וז"ל ואל ישהה נקביו אפילו רגע אחד, אלא כל זמן שצריך להשתין או להסיך את רגליו יעמוד מיד. ושם בהלכה טו כתב וכל מי שמשהה נקביו אפילו אכל מאכלים טובים ושמר עצמו על פי הרפואה כל ימיו יהיו מכאובים וכוחו תשש עכ"ל.

ג. איתא בספר החסידים (סימן תתיח) וז"ל אדם צריך להיות מבפנים כבחוץ שנאמר "וכל קרבי את שם קדשו", שלא יהא בקרביו טינופת. לכך קודם שיתפלל וקודם אכילה ושתיה שהוא צריך לברך יעשה האדם צרכיו קודם שילך לבית הכנסת וקודם שיאכל ע"כ.

ד. בצעטיל קטן לרבנו הקדוש "נעם אלימלך" זצוק"ל (אות טו) כתב ויקבל במחשבתו שתיכף ומיד כשירגיש שיצטרך לנקביו לא ישהה את הפסולת בקרבו לטמא ח"ו את מוחו ולשקץ את נפשו להשהות את הצואה והשתן בקרבו אפילו רגע אחד. ובספר דרכי צדק להרב הקדוש רבי זכריה מענדל מתלמידי רבנו הנועם אלימלך זצוק"ל (בהנהגות לעבודת הבורא ית"ש אות כא') כתב וזה לשונו אמר מורי נ"י העצירות הוא מכשול גדול לכל עבירות, ואחיו הצדיק מורנו רבי זושא נ"י אמר כי מכאן מתהווה מחשבות זרות לאדם כשהוא נעצר, לזאת יראה אדם תמיד שיהא משלשל, ואמר שנגלו לו מן השמים שמזה באו הנביאי שקר וכו' ע"י עצירות, והצדיק הקדוש מורינו הרב מיכל אמר שיש כח לטומאה הבאה מהעצירות, כי פוגם מאוד, וביותר נשמה דקה הוא פוגם ביותר, וגם רבנו הבעל שם טוב עשה לו פעולות ואמר שהכל בא מן העצירות, על כן יראה שיהיה משלשל תמיד, ולא יאכל אלא אם כן היה לו נקיות מן האכילה הראשונה עכ"ל. ובספר הקדוש מאור עינים (ישמח לב עמ"ס ברכות ד"ה אמר רבה) כתב נודע שנקיות הגוף מנקה גם כן המחשבה, ואם לאו, אם הקליפות בתוכו, אזי מעלה גם כן הקליפות בתוכו ומבלבל מחשבתו.
— לימוד שתי משניות יומי —
לע"נ הצדיק רבי מאיר שלום אבוחצירה בן פרחה – ה"בבא מאיר" זצוק״ל

פסחים, פרק ט' משנה ב':
אֵיזוֹ הִיא דֶרֶךְ רְחוֹקָה, מִן הַמּוֹדִיעִים וְלַחוּץ, וּכְמִדָּתָהּ לְכָל רוּחַ, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, מֵאִסְקֻפַּת הָעֲזָרָה וְלַחוּץ. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, לְפִיכָךְ נָקוּד עַל ה' לוֹמַר, לֹא מִפְּנֵי שֶׁרְחוֹקָה וַדַּאי, אֶלָּא מֵאִסְקֻפַּת הָעֲזָרָה וְלַחוּץ:

פסחים, פרק ט' משנה ג':
מַה בֵּין פֶּסַח רִאשׁוֹן לַשֵּׁנִי, הָרִאשׁוֹן אָסוּר בְּבַל יֵרָאֶה וּבַל יִמָּצֵא, וְהַשֵּׁנִי, מַצָּה וְחָמֵץ עִמּוֹ בַבָּיִת. הָרִאשׁוֹן טָעוּן הַלֵּל בַּאֲכִילָתוֹ, וְהַשֵּׁנִי אֵינוֹ טָעוּן הַלֵּל בַּאֲכִילָתוֹ. זֶה וָזֶה טָעוּן הַלֵּל בַּעֲשִׂיָּתָן, וְנֶאֱכָלִין צָלִי עַל מַצּוֹת וּמְרוֹרִים, וְדוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת:

זכות הלימוד תעמוד לרפואת והצלחת מו"ר עט"ר הצדיק רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א בן הרבנית זהרי.

 

%d7%91%d7%9f-%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%98%d7%99%d7%94

מאת: בן ציון עטיה

 

11

בדוק גם

פינטו1

"הרווקות שלי נמשכה עד גיל 40 ממש כמו יציאת מצרים"

"אני לא יודעת מה הסיפור שלך ואני לא אוהבת להתערב, אבל אני יודעת ושמעתי שאת …