מבזקים
דף הבית / יהדות וקהילה / דבר תורה יומי מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א (עש"ק פרשת יתרו, כא' שבט התשע"ז)

דבר תורה יומי מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א (עש"ק פרשת יתרו, כא' שבט התשע"ז)

רב שבת קודש פרשת יתרו, שבה נקרא על הזמן הנשגב ביותר שעם ישראל עמד בו, מתן תורתנו הקדושה. והנה כל יהודי ישתדל בכל כוחו להכין את עצמו לשבת הבאה עלינו לטובה, ולהיות כלי קיבול לקבל את הנשמה היתירה.

*
וידע האדם, שבמתן תורה באה השבת קודש לפני הקב"ה, וביקשה ממנו שלכל דבר בבריאה שברא הקב"ה בעולמו יש בן זוג, ולשבת קודש אין בן זוג. ואז נתן הקב"ה את עם ישראל שיהיו בני זוג לשבת קודש.

והנה כל שבת קודש היא כחתונה בין השבת לבין היהודי, ולכן אמרו רבותינו ששני מלאכי השרת מלוים את האדם מבית הכנסת לביתו בליל שבת, והם שני עדים של קידושין, וכן מקדש האדם על הכוס כשם שחופה מקדשים על הכוס של יין, וכן היהודי בשבת לובש לבן כחתן יכהן פאר. בתפילת העמידה בשבת קודש ישנן שבעה ברכות ולא שמונה עשרה כיום חול, שהם שבעה כמספר שבע ברכות שלוש ראשונות שלוש אחרונות ואמצעית מקדש השבת מלשון קידושין.

וכך יהודי צריך בערב שבת לדמיין בנפשו שהוא כחתן היוצא לחופתו, ומקבל את הכלה שהיא שבת קודש, בואי כלה שבת מנוחה. וכשם שרבותינו חכמי הגמרא לימדו אותנו, שאפילו רשע אומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת. ודורשת הגמרא שמא הרהר בתשובה. כך בליל שבת קודש לימדו אותנו רבותינו הקדמונים זצוק"ל, לפני הקידוש יהרהר בכל ליבו בתשובה, ואז נהיה כלי קיבול שהזיווג של שבת קודש שהיא החמדה גנוזה בבית גנזיו של הקב"ה, ונשמת היהודי יעלו יפה.

**
נשתדל בכל כוחנו אחי ורעי, הכון לקראת אלוקיך ישראל להכין הכנות שבת. וכל אדם שיעשה דבר לכבוד השבת יאמר בפיו "לכבוד שבת קודש". מי שיש באפשרותו לטבול במקוה טהרה לכבוד שבת, יטהר עצמו. ואם אין באפשרותו לטבול, יקפיד בנטילת ידיים אשר הרחבנו ודיברנו בה רבות.

*
ונשתדל להיזהר מן המחלוקת ומן הכעס, כבר דרשו רבותינו "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" שלא רק שניזהר אנו מן הכעס, אלא נקפיד ביותר להיות ערניים שלא גורמים חס ושלום לאחרים לכעוס.

*
ונשתדל בשלוש סעודות, אשר בכוחם להציל האדם משלוש פורעניות.

**
וישתדל האדם ללבוש בגדי לבן בשבת, ‏וכבר האריך רבנו האר"י הקדוש זצוק"ל במעלת ארבעה בגדים לבנים משנת חסידים שנויה, לכבוד שבת מזומנים לשרת בכסות נקיה, רמז לאורות עליונים ארבע אותיות הוי"ה,
בגדי ישע תלבישני אות ברית בינו וביני.

**
נזכה ממקור הברכות לשפע, לשמחה ולהצלחה מרובה.
שבת היא מלזעוק.

 

 

מאת: בן ציון עטיה
מאת: בן ציון עטיה

 

 

55c8b311-2f08-4eab-b0fd-a2fe595e9a7c

בדוק גם

עשרה בטבת

מעלת צום עשרה בטבת

מעלת צום עשרה בטבת מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א בן ציון עטיה …