מבזקים
דף הבית / חדשות / יגדל סל ההטבות והמענקים לחיילים משוחררים

יגדל סל ההטבות והמענקים לחיילים משוחררים

משרד הביטחון יגדיל באופן משמעותי את סל ההטבות והמענקים לחיילים משוחררים.

הבוקר פרסם היועץ המשפטי למערכת הביטחון, בשיתוף האגף לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, תיקון לחוק חיילים משוחררים, על פי הנחייתו של שר הביטחון, אביגדור ליברמן.

סל הזכאות המתוקן שכולל הרחבה משמעותית של ההטבות ומענקים לחיילים משוחררים, צפוי לאישור הממשלה בתוך כשלושה שבועות.

סעיפי התיקון כוללים שינויים רבים, שמטרתם להעצים את זכויות החיילים המשוחררים ולהתאים את סל ההטבות למציאות הכלכלית הנוכחית בישראל. עיקרי התיקון:

מענק שכר דירה לחיילים משוחררים בודדים כשנה מיום השחרור, ע"פ קריטריונים.

הארכת משך תקופת הפיקדון מ-7 שנים ל-9 שנים וכן שינוי בדרך קבלת הפיקדון. בעתיד כל חייל משוחרר שלא ימשוך את הפיקדון, יקבל אותו אוטומטית  לחשבון הבנק. סעיף זה נועד למנוע מחיקת פיקדונות של חיילים ששכחו למשוך את הכסף בתום תקופת הזכאות.

הוספת מטרות למשיכת הפיקדון – תזכיר החוק מבקש לאפשר לחיילים משוחררים למשוך את הפיקדון בעבור מחיקת חובות וקנסות, רכישת מקרקעין ובניית דירות מגורים, וכן שימוש בכספי פיקדון למי שלא יכול לממשו בשל מחלה או חבלה.

חיילים משוחררים שנמצאו זכאים לקבלת מלגות סיוע בתשלום שכר לימוד במוסדות להכשרה מקצועית, יוכרו, בנוסף, גם כזכאים למלגות קיום, בהתאם לכללים שייקבעו.

השלמת בגרויות בחינם לכל לוחם. הטבה זו תינתן, בניגוד למצב היום, באופן אוטומטי, ללא בדיקות רקע סוציואקונומי, ללא ועדות וללא קריטריונים נוספים. הטבה זו תחול גם על חיילי מילואים פעילים.

חיילי מילואים פעילים וחיילים בודדים יהיו זכאים למלגות סיוע בתשלום שכר לימוד ובדמי קיום ללימודים במוסדות להכשרה מקצועית, מכינות קדם אקדמיות ולימודי תואר ראשון בפריפריה במשך 10 שנים מיום שחרורם.

שר הביטחון, אביגדור ליברמן: "הצעת החוק היא עוד נדבך בחיזוק ובעידוד המשרתים בצה"ל.צבא שהחיילים המשרתים בו מרגישים שהם זוכים להכרה ולהערכה של המדינה ושל העם, הוא צבא חזק וטוב יותר. חשוב לחיילים לדעת שההערכה הזון מתבטאת גם במישור המעשי ולא רק במילים ואנו נמשיך לפעול לשם כך."

חמדה מרק, ראש אגף חיילים משוחררים במשרד הביטחון, ממובילי התיקון לחוק: "מדובר בשורה של שינויים שיש בהם מהפכה של ממש עבור החיילים המשוחררים. בעזרתם  נוכל להמשיך ולתמוך באוכלוסיית החיילים המשוחררים בשנים שבהן הם זקוקים לסיוע משמעותי ביציאה לחיים האזרחיים. אנו נמשיך ונוביל את השתלבותם התעסוקתית והחברתית בחברה ובמשק הישראלי".

 

מאת: עופר תמיר

צילום: דובר צה"ל

%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d

 

 

בדוק גם

המכון הישראלי לדמוקרטיה

"הרחיבי מקום אהלך": הגידול המבורך של הציבור החרדי הביא למצוקת דיור קשה

כיום, מצוקת הדיור של האוכלוסייה החרדית בישראל היא בגדר של פצצה מתקתקת ויש לכך הרבה …