מבזקים
דף הבית / כותבים לנו / קובלנה פלילית

קובלנה פלילית

חוק סדר הדין הפלילי קובע כי בכל מקרה של העמדה לדין בגין עבירה פלילית, התובעת היא מדינת ישראל המנהלת את הליך המשפט באמצעות התביעה המשטרתית, הפרקליטות או רשות תובעת אחרת. הסיבה לכך שהמדינה היא התובעת ולא נפגע העבירה, וזאת גם אם מדובר למשל במקרה של עבירה שנעברה בין אדם לבין שכנו או בין בני זוג, היא שעבירות פליליות נחשבות כעבירות המבוצעות כנגד החברה בכללותה, ומחובתה של המדינה להשיב את הסדר על כנו ולמצות את הדין עם מי שפגע בסדר החברתי.

מהי קובלנה פלילית?

לכלל האמור לפיו המדינה היא התובעת בכל מקרה של העמדה לדין בגין עבירה פלילית יש חריג – בעבירות מסוימות נקבע כי אדם פרטי יכול להעמיד לדין פלילי אדם אחר באמצעות הגשת קובלנה פלילית.

קובלנה זו נקראת גם קובלנה פרטית, כיוון שהליך התביעה מתנהל באופן פרטי על ידי האדם התובע ולא באמצעות הרשות התובעת כמו פרקליטות או תביעה משטרתית. קובלנה פלילית פרטית מוגשת ומתנהלת בבית משפט השלום, ובאפשרות הקובל לקבל ייצוג משפטי על פי בחירתו.

מטרתה העיקרית של קובלנה פרטית פלילית היא מיצוי הדין עם עובר העבירה בהתאם לעונשים הקבועים במשפט פלילי. בשונה מתביעה אזרחית המתנהלת גם היא בין שני אזרחים פרטיים ומטרתה העיקרית היא קבלת פיצוי כספי, הגשת קובלנה פלילית מאפשרת העמדה לדין והטלת סנקציות עונשיות לרבות עונשי מאסר.

באילו מקרים ניתן להגיש קובלנה פלילית?

הגשת קובלנה פלילית אפשרית רק בגין עבירות מסוימות המפורטות בתוספת השנייה של חוק סדר הדין הפלילי –  עבירות פליליות שהעונש המקסימלי בגין רובן הינו שלוש שנות מאסר בפועל.

דוגמא לשימוש בכלי של קובלנה פלילית היא במקרים של עבירות לשון הרע או עבירות זכויות יוצרים – מקרים בהם העבירות נוגעות לשמם או לרכושם של מגישי הקובלנה ואין בהם עניין רב לציבור.

בנוסף גם עבירות הפוגעות בצנעת הפרט או עבירות הטרדה, נכללות בסוג העבירות עליהן ניתן להגיש קובלנה פלילית.

הגשת קובלנה פלילית בליווי עורך דין פלילי

במקרים בהם נפגע העבירה מעוניין למצות את הדין עם עובר העבירה ואינו מעוניין אך ורק בקבלת פיצוי כספי, ומדובר בעבירה המנויה בתוספת השנייה של חוק סדר הדין הפלילי, באפשרותו של נפגע העבירה להעמיד לדין פלילי את הגורם שביצע את העבירה.

חשוב להבין כי הגשה של קובלנה פלילית הינה שוות ערך לכל הליך פלילי אחר המתנהל בין כתלי בית המשפט. לפיכך, בכל מקרה של קובלנה פלילית, קיימת חשיבות רבה לקבל ייעוץ וייצוג משפטי מעו"ד פלילי מנוסה ומקצועי.

lawyer-tools_23-2148172280

בדוק גם

boats-2758962_1280

הפלגה רומנטית בהרצליה בימי קורונה

כולנו חווים ימים קצת מוזרים, בהם אנחנו לא לגמרי יודעים מה מותר לנו ומה אסור. …