מבזקים
דף הבית / המגזין / שבועות: קבלת האחר כאיש אחד בלב אחד

שבועות: קבלת האחר כאיש אחד בלב אחד

הביטוי 'כאיש אחד בלב אחד' מופיע ברש"י על הפסוק "ויחן שם ישראל נגד ההר. הקושי בפסוק זה: מדוע כותבת התורה "ויחן" בלשון יחיד כאשר צריך להיות כתוב: "ויחנו" בלשון רבים?

מאיר אוליאל | ה בסיוון תש"פ | יום חמישי 28 במאי 2020 | מערכת ישראל ניוז

מסביר רש"י, לאורך מסעם במדבר במשך ארבעים שנה אנו מוצאים את בני ישראל, רבים בניהם ומתווכחים. אנו מגלים חילוקי דעות הקיימים ביניהם, אך בזו הפעם כאן, כאשר הם עמדו מול ההר, נכונים לקראת מתן תורה היו כולם מאוחדים וזו לשונו: "כאיש אחד בלב אחד אבל שאר כל החניות בתרעומות ובמחלוקת".

מעניין הדבר כי ביטוי זה אינו מופיע במשנה, או בתלמוד ובמדרש. זוהי מטבע לשון שטבע רש"י בכדי להמחיש אחדות אצל עם אחר, בסיטואציה אחרת. רש"י מביא שוב את הביטוי אמנם בשנוי קל, אך מהותי על הפסוק "ופרעה הקריב והנה מצרים נסע אחריהם". לכאורה היה צריך להיות כתוב נוסעים אחריהם בלשון רבים. אומר רש"י "בלב אחד כאיש אחד" המצרים רדפו אחרי בני ישראל, מלוכדים ומאוחדים. אם כן, מדוע שינה רש"י את לשונו וכאן אומר קודם "בלב אחד" ואח"כ "כאיש אחד"?

משיב בעל אבני נזר ומסביר: עם ישראל מעצם מהותו הוא אחד ובני ישראל מעצם טבעם הם כאיש אחד. התורה מצווה "ואהבת לרעך כמוך" וזהו כוונת חז"ל, "כל ישראל ערבים זה לזה". בעל התניא הוסיף בטעם מצות ואהבת לרעך כמוך ואמר עם ישראל הם נשמה אחת אלא שמחולקים בגופים רבים. הבסיס הוא כי עם ישראל כאיש אחד. אלא שחילוקי הדעות, המריבות והמחלוקות גורמות לכך שהם לא יהיו בלב אחד. אידיאל זה בא בשעת מתן תורה שאז התגברו על חילוקי הדעות, יישבו את המריבות והגיעו לדרגה של בלב אחד ואמרו כולם יחדיו "נעשה ונשמע" מלוכדים ומאוחדים, ולכן אומר רש"י "כאיש אחד בלב אחד".

אתם שואלים את עצמכם, עד כמה זה קשור לימים שלנו? אז כן זה קשור בהחלט.

עם ישראל עבר שנה מאתגרת והתקופה הזו תיזכר לדורות הבאים. שנה של שלושה מערכות בחירות, של שיסוי, לשון הרע ואי קבלת האחר. לאחר מכן, אחרי הרבה זמן שציפינו לשלום, קיבלנו את האחדות (הפוליטית) ואף גם את אחדות העם בעזרה לזולת וקבלת האחר. אך לצערי חשבתי כשנצא מהימים הקשים שעם ישראל עבר, אולי נשתנה קצת ונראה הרבה יותר בעזרת האחר והאהבה לזולת. אך לצערי עוד לא הספקנו לחזור לחיים התקינים ומייד השיסוי והפילוג חזרו ובגדול.

לדעתי בתקופה הזאת אין יותר טוב מחג השבועות שהגיע, להזכיר לנו במה אנחנו באמת צריכים להתחזק. "כאיש אחד בלב אחד" בדיוק כמו שקיבלנו את התורה למרות הויכוחים הרבים שהיו ברוב חלקי העם.

מה שנשאר לי חברים יקירים, גולשי אתר ישראל ניוז, זה לברך אותכם בברכת חג שבועות שמח ובאהבה לזולת, ושזה לא יגמר יום אחר כך אלא למשך כל השנה כולה.

בחג שבועות תעשה לך
בחג שבועות תעשה לך

בדוק גם

משפחת בנאי ונשיא המדינה יצחק נבון
מימין לשמאל: חיים, יצחק נבון, בכורה, עליזה, יעקב, גברי
מאחור: אברהן, יוסי
שנות השמונים
ארכיון התמונות יד יצחק בן צבי

הבנאים: זאת המנגינה שלנו

מוזיאון מגדל דוד מכריז על פתיחת שערי המצודה לקהל הרחב עם תערוכת "הבנאים – זאת …