מבזקים
דף הבית / יהדות וקהילה / תשובות מכבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א למכתבים

תשובות מכבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א למכתבים

"יוחק בספר לזכרון עולם". תשובות מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א למכתבים שנשאל מאת קהל עדתו.

לאברך החשוב גדול בתורה ובמעשים טובים.

הנה מבקשים ממעלת כבודו שישתדל להעתיר בעדנו בברכת כהנים, ויזכירו‏ שמי הק' יאשיהו יוסף בן מרת אמי הרבנית זרי שתחי'…

דהנה ידועה הזכות של ברכת הכהן בברכת כהנים, אשר רמה ביותר היא. ועיין מה שמובא בתשובות והנהגות (ח"ד סימן רג) וז"ל, ורגיל אני להציע לסדר ששני כהנים יזכירו את שמו לישועה לפני ברכת כהנים ויכוונו עליו בברכתם, שסגולת ברכת כהנים היא גדולה מאוד.

ויכוון כששומע ברכת כהנים על כך בכל ברכה, דהיינו "יברכך" בבנים "ויחונך" שהקב"ה יחון אותו בבנים, "ושלום" בבנים – שמבטיח שלום בביתו. וכמו שדרשו חז"ל (תהילים קכח, ו) "וראה בנים לבניך שלום על ישראל" וכן בברכת "שים שלום". ואם הוא בחו"ל, ישלם לשני כהנים בארץ ישראל בשביל שיזכרוהו וכו' ע"כ.

ובע"ה נשתדל ליתן שכרה בצידה עבור הברכה, וה' יתן הטוב.

 

מאת: בן ציון עטיה
מאת: בן ציון עטיה

 

%d7%94%d7%a8%d7%91

 

בדוק גם

עשרה בטבת

מעלת צום עשרה בטבת

מעלת צום עשרה בטבת מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א בן ציון עטיה …