מבזקים
דף הבית / חדשות / אדמו"ר הרב יאשיהו פינטו: "יש כח גדול להינצל בזכות ארבע מצוות פורים"

אדמו"ר הרב יאשיהו פינטו: "יש כח גדול להינצל בזכות ארבע מצוות פורים"

כ"ק האדמו"ר הרי"ף שליט"א מסר לפני זמן מה: "מגפת הקורונה היא מסיבה שהעולם עבר התדרדרות גדולה בבן אדם לחברו, בכבוד תלמידי חכמים"

בן ציון עטיה | י"ב באדר תש"פ | יום ראשון 8 במרץ 2020 | מערכת ישראל ניוז

האדמו"ר, הרב יאשיהו פינטו מסר לפני זמן קצר: "הימים ימים של דאגה ופחד אצל כלל העולם. שומעים מדינות שלמות נסגרות ודברים אשר יותר ממאה שנים לא נשמעו ונראו בעולם, וזה זמן לעצור ולעשות חשבון נפש גדול.

הקב״ה מנהיג את העולם בצורה רגועה ובטוחה. כן, יש לאנשים צרות ובעיות בחיים, אבל זה בפרט. או יותר קשה, קהילה שלמה בבעיה. או יותר קשה, מדינה בצרה או במלחמה או בבצורת או בעניות. פה כל העולם כולו בחוסר בטחון, בפחד, כל הדתות, כל כדור הארץ, לא יודעים מה יהיה.

המגפה האחרונה שהיתה בעולם, הדבר השחור. מתו בו בין שלושים וחמשה מליון אנשים, לארבעים מליון, ולא יודעים לאן זה הולך. והנה, רק בטחון ודבקות בהקב״ה זה הכח להינצל מכל רע. העולם עבר התדרדרות גדולה בבן אדם לחברו, בכבוד תלמידי חכמים. יש תורה שלא הייתה בשום דור, אבל יש זילות ביראת שמים ובכבוד התורה, ודברים אלו חצו קו קשה. וחייבים להתחזק חיזוק גדול, כל אדם לעצמו, לעשות חשבון נפש עמוק איך יותר מכבדים איש את רעהו, איך פחות מזיקים בכל דרך אחד לשני, איך פחות שופטים את חברו לחובה ויותר דנים לכף זכות.

זה הדברים שעליהם כל הרעה הזאת, וכל אדם שיתחזק בתמימות ובבן אדם לחברו, גורם למיתוק הדינים.

הזמן קשה. אחרי כל הפחד מהמגפה הזאת, יש התדרדרות קשה בפרנסה, שניצבת אחרי שתרגע בעיית המגיפה. וחייב להידבק בהקב״ה, להקפיד בכל הלימודים היומיים ולחזק ספר דברים. וכל מי שמתחזק ומתדבק בדרך הקדושה והטהורה, לא יפחד מכל רעה וצרה, ״והבוטח בה׳ חסד יסובבנו״.

הנה נמצאים ערב חג הפורים, וצריכים לדעת שיש כח גדול להנצל מן המוות, בזכות ארבע המצות אשר מצווים בפורים. והנה הארבע מצות האלו מתחילים באות מ׳: משלוח מנות. מתנות לאביונים. מקרא מגילה. משתה ושמחה.

דהנה הארבע מצות האלו המתחילים באות מ׳, הם כנגד הארבע פעמים מוות, שגרם הנחש בחטא עץ הדעת.

וידועים דברי הזוהר הקדוש (פרשת פנחס): דכששמע הנחש מן האשה; ״מ-פרי עץ הגן וגו״ לקחה אות מ׳ מ-פרי והווה טאיס על רישיה דאדם הראשון, ושמרה עד שתוציא מפיה ו׳ ת׳  מות, ואמרה האשה ד׳ פעמים ו׳ת׳. ות-קח , ות-אכל , ות-תן , ות-פקחנה. ונעשה הצירוף מ ד׳ צדדים ונצרפה המם עם ות, ד׳ פעמים ע״כ.

והנה, המוות בא לעולם על ידי אכילת אדם הראשון מעץ הדעת, והנחש הקדמון בנה וזרז והכין את הצרוף של המוות. וידוע שכל מעשיו של המן הרשע, היו לעורר את חטא עץ הדעת. ולכן, הכין עץ לעורר חטא עץ הדעת וכך לקרב ולהביא מיתה על עם ה׳. וכנגד קטרוג זה, חכמי ישראל תקנו ארבע מצות הממתקים את המות לכל ימות השנה, וביותר בזמן המגפה.

ועלינו לחזק ביותר את כלל עם ישראל, לקיים את הארבע מצות האלו בפורים ביותר, משלוח מנות מ׳, מתנות לאביונים מ׳, מקרא מגילה מ׳, משתה ושמחה מ׳. והארבע מ׳ האלו, במספר הם קס׳ שזה תיקון לפדיון, ליודעי דבר.

וככל שנחזק מצות אלו בפורים, נרחיק המגפה והחולי מכלל עם ישראל ומהעולם.

ונקבל על עצמנו אהבת חינם, ולהיזהר לא לפגוע ולא להזיק איש לרעהו, ונחדד בנפשנו ״ארור מכה רעהו בסתר״. ונחזק הדרך הקדושה והטהורה של הקהילה הקדושה ״שובה ישראל״ שמקרבת את הגאולה השלמה.

תהיה נפשי כפרת כלל עם ישראל, יאשיהו יוסף".

 

הרב פינטו: "הקב״ה מנהיג את העולם בצורה רגועה ובטוחה"
הרב פינטו: "הקב״ה מנהיג את העולם בצורה רגועה ובטוחה"

 

בדוק גם

צילום באדיבות עטרת אבות

"בזכותם אנחנו כאן ואנחנו כאן בשבילם"

כשמדובר בקשיש דתי או חרדי, שמירה על אורח החיים הדתי הוא פרט חשוב ביותר לדייר …