מבזקים
דף הבית / פרשת שבוע / ממתק לשבת פרשת כי תבוא תשע"ט

ממתק לשבת פרשת כי תבוא תשע"ט

בפרשת השבוע אנחנו קוראים איך שמשה רבנו אומר לעם ישראל: "אתם ראיתם את כל אשר עשה ה' לעיניכם, האותות והמופתים הגדולים", אבל אז הוא מוסיף: "ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה"

יוסי נחשון, חב"ד חברון | כ' באלול תשע"ט | יום שישי 20 בספטמבר 2019 | מערכת ישראל ניוז

איש עסקים מסתובב בתל אביב בדרך לפגישה מאוד חשובה ומחפש חנייה, כשהוא רואה שהוא עומד לאחר את הפגישה ולהפסיד הרבה כסף הוא מרים את עיניו לשמיים ואומר: "ריבנו של עולם, אני מתחייב להתחיל להניח תפילין כל יום ולשמור שבת רק תעזור לי למצוא חנייה".

בעוד הוא מסיים את שיחתו הקצרה עם אלוקים מוריד את עיניו ורואה ממש לידו רכב יוצא מהחנייה ומפנה לו מקום, הא מרים שוב את עיניו ואומר: "טוב אלוקים הסתדרתי לבד בסוף, לא צריך עזרה".

בפרשת השבוע אנחנו קוראים איך שמשה רבנו אומר לעם ישראל "אתם ראיתם את כל אשר עשה ה' לעיניכם.. האותות והמופתים הגדולים" אבל אז הוא מוסיף "ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה"
הפסוק קצת תמוה כי משה רבנו כביכול אומר לעם ישראל שעד היום הם לא הבינו את הנסים שהקב"ה עושה עמהם והרי אנחנו רואים שעם ישראל אמרו שירה בים ולאורך כל הדרך כן הודו לה' ואם כן מה כוונתו של משה שעד היום הם לא מספיק הבינו?

רש" מסביר שכשמשה אומר "לא נתן ה' לכם" הכוונה היא "להכיר את חסדי ה' ולהידבק בו" כשכוונתו היא שמשה לא מדבר כאן על הנסים הגדולים כמו יציאת מצריים וקריעת ים סוף שבהם ברור שהם ראו והודו אלא על חסדי השם שביום יום, בהם יותר קשה להיות במודעות ולשים לב שזה אכן חסד השם שיש לנו בגד ללבוש ולחם לאכול, שאנחנו קמים בבוקר בריאים וכו' אלו דברים שאם אדם יכיר בהם כחסד ה' זה יעזור לו להידבק בה' וללכת בדרכיו.

ולכן משה רבנו אומר להם היום הזה אחרי ארבעים שנה אני רואה שאתם סוף סוף מפנימים את חסדי השם ומבינים שגם החסדים "הקטנים" בכל יום הם נסים ונפלאות ועלינו להודות לה׳ אבל לא רק להסתפק בתודה אלא גם ללכת בדרכיו וליראה אותו.

יהי רצון שנמשיך לראות את חסדי השם בכל יום ונזכה לעשות את התלוי בנו כדי להידבק בו ובדרכיו כהכנה לגאולה אמיתית ושלימה בקרוב ממש.
כי תבוא

בדוק גם

שלח

ממתק לשבת פרשת שלח תש"פ

באחת מסעודות עונג שבת בבית חב"ד בנגקוק סיפר איש עסקים בשם אילן: לפני כמה שנים …