מבזקים
דף הבית / כותבים לנו / הזכות לייצוג של חשודים ונאשמים בהליכים פליליים

הזכות לייצוג של חשודים ונאשמים בהליכים פליליים

להליכים פליליים השלכות ניכרות על שמו הטוב, פרנסתו וחירותו של חשוד או נאשם. זכות הייצוג על ידי עורך דין פלילי הינה זכות מרכזית ויסודית בשיטתנו שעל כל חשוד או נאשם לעשות בה שימוש.

הליכים פליליים נגד חשודים או נאשמים מנוהלים על ידי המדינה, כאשר קיים חוסר איזון ופערי כוחות עצומים בין החשוד או הנאשם לבין המדינה שאמונה, באמצעות זרועותיה השונות, על חקר ביצוע עבירות, על הגשת כתבי אישום ועל ניהול הליכים פליליים.

בתי המשפט קבעו בשורה ארוכה של פסקי דין כי זכות הייצוג היא זכות יסוד הכוללת את הזכות לקבלת שירותים משפטיים וכוללת את הזכות להיפגש ולהיוועץ עם עורך דין והזכות להיות מיוצג על ידי עורך דין, כאשר זכות יסוד זו מגשימה את החירות המוקנית לאדם למנות לעצמו שלוח כרצונו וכוללת את הזכות להליך הוגן.

"נקודת המוצא העקרונית הינה כי חירותו של כל אדם – פרי האוטונומיה של הרצון הפרטי – היא למנות לעצמו שלוח כרצונו. חירות זו היא בעלת חשיבות כאשר השלוח הוא עורך-דין. חשיבות מיוחדת יש לה, לזכות זו, כאשר הפרקליט מייצג את הפרט כנגד השלטון. חשיבותה העליונה מתבטאת בייצוג חשוד או נאשם בהליכים פליליים" (בג"ץ 1843/93).

מדוע הזכות לייצוג של עורך דין פלילי בהליכים פליליים חשובה כל כך?

הזכות לייצוג היא זכות מרכזית וחשובה לחשודים ונאשמים בהליכים פליליים על מנת ליתן תוקף לזכויות רבות להן הם זכאים הנוגעות לחירות, לכבוד ולקניין, שכן פוטנציאל הפגיעה בזכויות אלו על ידי המדינה רבת הכוח המנהלת הליכים פליליים נגד חשודים ונאשמים הוא עצום.

חשודים או נאשמים עומדים פעמים רבות בפני סכנה של שלילת חירותם באמצעות מעצר או מאסר; פגיעה בכבודם ובשמם הטוב, לרבות בעצם החשדות והאשמות החמורות כלפיהם; ופגיעות כלכליות ותפיסות רכוש המבוצעות על ידי רשויות האכיפה ובאישור בתי המשפט.

הליכים פליליים הם הליכים המתנהלים, פעמים רבות "בהתאם לסדרי דין נוקשים ובשפת מסתורין של חוק ופרוצדורה" (כדברי כבוד שופט בית המשפט העליון בדימוס חיים כהן ז"ל) ולכן זכותו היסודית של חשוד או נאשם לייצוג באה להבטיח כי הפגיעה בזכויותיו, אם תיעשה, לא תיעשה אלא לאחר הליך הוגן ועל פי הדין באופן שאותו חשוד או נאשם יזכה להליך הוגן וינהל את ההליכים הפלילי נגדו בצורה ראויה באמצעות עו"ד פלילי.

זאת ועוד, זכות הייצוג הוכרה לא אחת כזכות הכרחית לשם עשיית צדק ובירור האמת.

ייצוג בחקירה פלילית

לחקירה פלילית במשטרה או ברשויות חוקרות אחרות (לרבות ברשות ניירות ערך, רשות התחרות ורשויות המס) כללים מיוחדים וזכויות שונות להן זכאי הנחקר. לעיתים רבות ההבדל בין הגשת כתב אישום לבין סגירת תיק מחוסר אשמה טמון בחקירה הפלילית בדברים שיאמר הנחקר לאורך החקירה, דברים שיכולים להיות בעלי משמעות גם על מעצר של הנחקר וכמובן על רישומים פליליים או משטרתיים בעניינו. ייעוץ וליווי מעורך דין פלילי הינו בעל משמעות קריטית ומגן על הנחקר, כאשר חשוב לקיים את ההתייעצות עם עורך דין פלילי מוקדם ככל הניתן ועדיף מייד לאחר הזימון למשטרה או לרשות החוקרת ועוד בטרם החל הנחקר או מוסר העדות להשיב על שאלות.

חשוב לדעת, כי לכל חשוד או אדם שמוזמן למתן עדות הזכות להיוועץ עם עורך דין לבחירתו ולעמוד על כך שהחקירה תושהה עד לקבלת ייעוץ.

עבירות פליליות שונות ונושאים הדורשים טיפול של עורך דין פלילי מומחה

המשפט הפלילי כולל מגוון רחב של עבירות ושלבים שונים כגון שלב החקירה הפלילית (עם או ללא הליכי מעצר), שימוע, הגשת כתב אישום וניהול משפט פלילי, הליכי ערעור וכן הליכים נוספים הנושקים לתחום המשפט הפלילי, כגון: הליכי גילוי מרצון, כופר בעבירות מס ועוד.

עבירות פליליות רבות מצריכות מומחיות מיוחדת לשם הגנה על מי שחשוד או מואשם בהן, כגון: עבירות גניבה ממעביד, עבירות ניירות ערך, עבירות מרמה והונאה, עבירות הגבלים עסקיים, עבירות הלבנת הון, עבירות שוחד והפרת אמונים, עבירות מחשב, עבירות מס הכנסה ומע"מ, עבירות סייבר ועוד.

סעיף 22 לחוק לשכת עורכי הדין קובע באופן מפורש כי כל אדם יכול לייפות את כוחו של עורך דין וזכאי להיות מיוצג על ידיו בפני כל רשויות המדינה, רשויות מקומיות, גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין. מדובר בזכות חשובה ביותר שצריך לעשות בה שימוש.

הניסיון מלמד כי היחס לאדם מיוצג על ידי עו"ד פלילי הוא שונה וטוב יותר מאשר לאדם שאינו מיוצג. אדם מיוצג זוכה באופן משמעותי להגנה רבה יותר על זכויותיו. עורך דין פלילי מגן על החשוד או על הנאשם ודואג לזכויותיו, כאשר הפגיעה במי שאינו מיוצג ואינו נעזר בשירותיו של עורך דין פלילי עלולה להיות גדולה ובעלת משמעויות רבות על אספקטים שונים בחייו.

לפיכך, בכל נושא הקשור להליכים פליליים, לרבות ליווי וייעוץ בהליכי חקירה, הליכי שימוע, הגשת כתב אישום ואף מחיקת רישומים פליליים ומשטרתיים קיימת חשיבות רבה לשירותיו של עורך דין פלילי מומחה.

beitmshpat

בדוק גם

Depositphotos_24093209_xl-2015 (1)

טיפים לבחירת מצבר חדש

אף פעם זה לא כיף להיתקע עם רכב שלא מניע. סיבות רבות יכולות להוביל לכך: …