מבזקים
דף הבית / פרשת שבוע / ממתק לשבת: פרשת נח תשע"ט

ממתק לשבת: פרשת נח תשע"ט

כאשר התמנה רבי לוי יצחק להיות אב בית הדין בברדיטשוב, קבע עם פרנסי העיר שלא יטריחו אותו לכל אספה מאספות הקהל. רק כאשר ירצו לתקן מנהג חדש בעיר יזמינו אותו, אבל לא על מנהגים ישנים.

באחד הימים התאספו ראשי העדה להנהיג מנהג ותקנה חדשה בעיר, שלא להרשות יותר לעניים לחזר על הפתחים ולבקש נדבה בפתחי הבתים, אלא פעם בחודש ייתנו צדקה לעניים מתוך קופת הקהל. ומכיוון שהייתה זו תקנה חדשה, הזמינו גם את הרבי אל האספה.
הרבי הגיע לאסיפה וכששמע את דבר התקנה החדשה אמר:
"אחיי, הלא כבר ביקשתי מכם כי על מנהג ותקנה ישנה שלא להטריחני לבוא".
אמרו לו: "רבנו, הלא זו תקנה חדשה".
השיב להם הרבי: "טועים אתם, לא תקנה חדשה זו, אלא מנהג עתיק יומין הוא – עוד מימי סדום ועמורה. גם שם לא נתנו לעני לחזור על הפתחים, ואם כך, הרי זו תקנה ישנה נושנה!"
דברים אלה נכנסו אל לבבות השומעים. היו אלה דברים היוצאים מן הלב, ובשל כך נכנסו אל הלב ועשו את פעולתם לטובה.

בפרשת השבוע אנחנו קוראים על נח והמבול ובסף הפרשה אנחנו קוראים על לידתו של אברהם אבינו,
המשנה במסכת אבות אומרת "עשרה דורות מאדם ועד נח להודיע כמה ארך אפים לפנין שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שהביא עליהם את מי המבול" כל הדורות עשו נגד רצון ה' והקב"ה חיכה בסבלנות עד שהגדישו את הסאה והביא עליהם מבול, ואז ממשיכה המשנה "עשרה דורות מנוח ועד אברהם להודיע כמה ארך אפים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם" שוב עשרה דורות שלא עושים את רצון השם אבל כאן השם לא מביא מבול אלא נותן שכר לאברהם אבינו.

יש כאן שני דברים לא מובנים א. למה אצל נוח הם מקבלים מבול ואצל אברהם אין מבול? וב. איזה שכר אברהם מקבל על חשבון אנשים שלא קיימו את רצון השם?

מסביר על כך הרבי מליובאוויטש שדור המבול עיקר החטא שלהם היה בין אדם לחבירו, הם השחיתו את דרכם ולכן קיבלו את עונשם כאן בעולם הזה, ונח גם לא ניסה לקרבם ולהראות להם את הדרך הנכונה ולכן הם הושמדו והוא לא קיבל שום שכר שלהם, לעומתם דור הפלגה שהיה אחרי המבול נלחמו בהשם אבל בין אדם לחבירו כן היו בסדר ועל כך נוצר שכר רק שהם לא היו ראויים לו ולכן אברהם שניסה לקרב אותם זכה בכל השכר שהם יצרו.
מה שאנחנו צריכים ללמוד זה שאדם לא יכול להגיד אני את נפשי הצלתי והעיקר שאני בסדר אלא צריך להיות אכפת לנו מסביבתנו וכשאנחנו רואים מישהו שעושה משהו לא טוב ויש בידינו לקרבו להשם ולהרחיקו מהרע עלינו לעשות את זה מתוך אהבה אמיתית כמו אברהם אבינו.
יהי רצון שנזכה להפיץ את דרך הטוב והישר בעולם ולהיות חלק מתיקון העולם לקראת גאולה שלימה שתבוא בקרוב ממש.

שבת שלום

מכל הלב והנשמה
יוסי נחשון – חב"ד חברון

 

 

בדוק גם

כי תבוא

ממתק לשבת פרשת כי תבוא תשע"ט

בפרשת השבוע אנחנו קוראים איך שמשה רבנו אומר לעם ישראל: "אתם ראיתם את כל אשר …