מבזקים
דף הבית / פרשת שבוע / ממתק לשבת פרשת ויקהל פקודי תשע"ח

ממתק לשבת פרשת ויקהל פקודי תשע"ח

אחד מתלמידי הבעש"ט הגיע פעם אל רבו בבקשה "אני רוצה לזכות לראות את אליהו הנביא, אני מוכן לעשות למען זה כל מה שתגיד לי, צומות, תפילות כל מה שנדרש" הבעש"ט חייך ואמר לו "אין בעיה, עוד מעט חג הפסח סע לעיירה פלונית שם גרה אלמנה עם ששה יתומים לך תעשה איתם את ליל הסדר" התלמיד שמח מאוד ומיד ארגן ארוחה שלימה לליל הסדר, העמיס את העגלה ונסע לאותה עיירה, הוא מגיע לשם בדיוק בערב פסח דופק בדלת ואומר לאלמנה שהוא בא לעשות איתם את ליל הסדר והביא איתו אוכל עבור כולם, האלמנה והיתומים שמחים מאוד ומעבירים איתו את החג באווירה מיוחדת ומרוממת אבל את אליהו הנביא התלמיד לא רואה, הוא חוזר מיד אל הרבי ואומר לו "רבי לא זכיתי לראות את אליהו הנביא" אומר לו הבעש"ט אם כך סע שוב לשביעי של פסח ותעשה איתם את החג, התלמיד שוב מצטייד ונוסע לבית האלמנה, לפני שהוא דופק בדלת הוא שומע את אחד הילדים פונה לאמא ואומר "אמא מה יהיה עוד מעט נכנס החג ואין לנו מה לאכול, איך נוכל לחגוג?" והאמא אומרת לו "מותק שלי, ראית שאלוקים שלח לנו את אליהו הנביא לליל הסדר הוא יישלח לנו אותו גם לחג הזה" ואז הוא נכנס לבית והבין שאליהו הנביא יכול גם להיות כל אחד מאיתנו ולאו דווקא על ידי צומות וכו',

*

בפרשת ויקהל מספרת לנו התורה על התמסרותם וזריזותם הנפלאה של עם ישראל בהבאת התרומות להקמת המשכן עד כדי שהיו צריכים להעביר קול במחנה שיפסיקו לתרום כי יש יותר מדי.
התלהבותם של עם ישראל לתרום היתה בגלל הידיעה שבניית המשכן מכפרת על חטא העגל שחטאו בו זמן קצר לפני כן.
מה כל כך מיוחד בהקמת המשכן שדווקא היא מכפרת על חטא העגל?
חטא העגל הוא חטא של עבודה זרה הרמב"ם מסביר שעבודה זרה היא לא רק כשאדם כופר לגמרי בקב"ה אלא גם אדם שמקדיש זמן לתורה ומצוות אבל בשאר זמניו הוא מרגיש שכרגע הוא עסוק בדברים שלא קשורים לקב"ה זה גם סוג של עבודה זרה והדרך של אדם צריכה להיות "בכל דרכיך דעהו" להרגיש את מציאות ה' לא רק בלימוד התורה ובקיום המצוות אלא גם בכל מעשיו הגשמיים, גם טיול פשוט של האדם יכול להיות חלק מעבודת ה' אם אינו מפספס את ההזדמנות להוסיף עוד מצוה דווקא באותו מקום נידח אליו הגיע, אכילתו ושינתו של האדם הן חלק מעבודת ה' כשהם נעשים בצורה הנכונה כפי שצווה הקב"ה ובעצם כל שלב בחיינו הגשמיים הוא גם חלק מעבודת ה'.
כשאדם חי בצורה זו הוא רואה את ההשגחה הפרטית שבכל דבר ודבר בעולם וחי את הקב"ה בכל רגע מחייו,
את הכוח לעשות זאת עם ישראל קיבל מהמשכן הגשמי שהיווה דוגמא לכל יהודי איך צריך להיראות המשכן הפרטי שלו איך מצד אחד יש במשכן כל כך הרבה מלאכות גשמיות ומצד שני כל המלאכות האלו הם לשם שמים ולעשיית משכן לקב"ה.
ולכן דווקא בניית המשכן היא המכפרת על חטא העגל כי היא זו שמלמדת את האדם לחיות את כל חייו כחלק מהתוכנית האלוקית לעשות את העולם מקום טוב יותר מקום ראוי להשראת השכינה.
אז בואו באמת נעשה כל אחד את התלוי בו לגלות את אליהו הנביא שבתוכנו על ידי עזרה לזולת, על ידי הוספה בעוד מצוות ומעשים טובים ועל ידי אחדות ישראל ובזכות זה העולם יהיה מוכן למשכן האלוקי בבית המקדש השלישי שייבנה בקרוב ממש.

שבת שלום

מכל הלב והנשמה
יוסי נחשון – חב"ד חברון

 

בדוק גם

כי תשא

ממתק לשבת פרשת כי תשא 

מעשה בחייט פשוט וצנוע שהיה מתפרנס בקושי מתיקונים ותפירות פשוטות, יום אחד פגש אדם עשיר …