מבזקים
דף הבית / חדשות / כתבי אישום נגד יוסף וסרמן, יוסף אפרת, ובתו, ליאת כהן אפרת

כתבי אישום נגד יוסף וסרמן, יוסף אפרת, ובתו, ליאת כהן אפרת

פרקליטות מחוז ת"א הגישה לבית המשפט המחוזי כתב אישום נגד יוסף וסרמן, מזכ"ל ויו"ר אגף הכספים של הסתדרות המורים, ונגד יוסף אפרת, יו"ר אגף התרבות ויו"ר ארגון המורים לחינוך גופני, ובתו, ליאת כהן אפרת.

וסרמן נאשם בלקיחת שוחד, סחיטה באיומים שהביא למעשה מרמה והפרת אמונים, פגיעה בפרטיות, שיבוש מהלכי משפט והטרדת עד. אפרת וכהן נאשמים בסחיטה באיומים שהביאה לידי מעשה וקשירת קשר לביצוע פשע. יוסי אפרת גם נאשם בשיבוש מהלכי משפט והטרדת עד.

על פי כתב האישום, בשנת 2002 וסרמן נבחר לתפקיד מזכ"ל הסתדרות המורים בישראל. לפני בחירתו לתפקיד זה, שימש וסרמן כיו"ר אגף הכספים, תפקיד בו המשיך לשמש גם לאחר בחירתו למזכ"ל, באופן שאפשר לו להחליט, לאשר ולהוציא לפועל כל החלטה על הוצאה תקציבית, ללא פיקוח מהותי.

כפל תפקידים זה העצים את כוחו המנהלי והפוליטי עד כדי שליטה מלאה ויכולת להשפיע על כל החלטה שתתקבל במוסדות ההסתדרות וגופים אחרים שבשליטתה. שליטה זו אפשרה לוסרמן להשפיע על קבלת החלטות בנוגע להסתדרות המורים ולו באופן אישי, כשהוא מצוי בניגוד עניינים בין תפקידיו בהסתדרות לאינטרסים האישיים שלו, תוך דחיקת טובת ההסתדרות באופן התואם את אינטרסיו.

על פי האישום הראשון בשנת 2003, הקימה הסתדרות המורים את מִנהל תיירות ונופש, שאמור היה לרכז את פעילות הרווחה של הסתדרות המורים בתחום תיירות הפנים והחוץ. המִנהל פעל, בין היתר, באמצעות בטי דהאן, שפרנסתה הייתה תלויה בפעילות מול הסתדרות המורים. בנוסף, הנאשמת, ביתו של יוסי אפרת, ליאת כהן, הצטרפה לבטי והועסקה על ידי המנהל. כל הנאשמים היו מודעים לתלותה הכלכלית של בטי במִנהל וניצלו זאת לטובתם.

וסרמן: לקיחת שוחד וסחיטה באיומים שהביאה לידי מעשה. לאחר הצטרפות בטי למִנהל, גמלה בליבו של וסרמן החלטה לנצל את כוחו ושליטתו בהסתדרות המורים ולדרוש מבטי טובת הנאה בעד פעולה הקשורה בתפקידו כמזכ"ל הסתדרות המורים. לשם כך, פנה לבטי בבקשות להזמנת חופשות, תוך שעמד על כך שתבהיר למלונות כי מדובר במזכ"ל הסתדרות המורים ובכך יקבל "מחיר מיוחד וטיפול VIP". בטי יידעה את וסרמן לגבי הצעות המחיר שהתקבלו והוא אישר אותן. במספר מקרים, המִנהל שילם את מחיר ההזמנות למלונות, ולאחר שובו מהחופשות פנתה בטי אל וסרמן וביקשה ממנו לשלם את עלותן, מבלי שהוסיפה עמלת סוכן למחיר ששולם למלון.

בתגובה לבקשות בטי, אמר לה וסרמן כי העלות גבוהה מדי עבורו ולכן שילם סכום מופחת, מהסכום ששולם בפועל ע"י בטי והמנהל. במהלך 2012 הוחלט להפסיק את פעילותה של בטי במסגרת המנהל. בעקבות כך, דרשה בטי מוסרמן כי ישיב לה את כספי השוחד ששילמה לו. בהמשך, כתבה לו מכתב בו קבלה על מעשיו והצהירה כי החליטה לגבות את הסכומים המגיעים לה. בעקבות דין ודברים בין בטי ובין וסרמן והסתדרות המורים, הגיעו הצדדים לפשרה לפיה ההסתדרות תשלם לבטי עבור כל פעילות הקניינות שביצעה עבורה עד לסוף 2012. במטרה למנוע מבטי לחשוף את דבר השוחד, וביודעו כי בטי זקוקה לכספים, סחט ממנה וסרמן, באמצעות אחרים, שתחתום על מסמך הממוען אליו, בו היא מאשרת כי תשלום חלקי בלבד מחובותיו האמורים יהווה סילוק סופי ומוחלט של "כל חובותיו" כלפיה. עוד הכריח אותה וסרמן להצהיר במסמך, כי יתרת חובו האישי נתגלתה בדיעבד לאחר בדיקה בספרי החשבונות, וכי בטי לא דרשה ממנו את פירעונו בעבר. המסמך כלל גם התחייבות לסודיות והתחייבות שלא לעשות שימוש בטענות שהעלתה נגדו בטי במכתב.

אפרת וכהן: סחיטה באיומים שהביאה לידי מעשה וקשירת קשר לביצוע פשע. סמוך לאחר צירופה של בטי למִנהל, קשרו אפרת וכהן קשר לסחוט מבטי חלק מרווחיה מפעילות המנהל הקשורה בהסתדרות המורים. עוד סוכם ביניהם, כי כהן תערוך טבלאות בהן יחושבו רווחיה של בטי מהפעילות הקשורה בהסתדרות המורים וחלק מהרווחים יעברו אליהם. בשל רצונה לשמור על עבודתה במִנהל, נאלצה בטי להסכים לתנאי אפרת וכהן. במסגרת זו, ובעודה עובדת עבור בטי במנהל, יצרה כהן טבלאות בהן חושבו רווחי בטי מפעילות הקשורה בהסתדרות המורים. משנקבע הסכום שעל בטי להעביר לאפרת וכהן, העבירה אותו בטי לאפרת בדרך של מימון חופשות פרטיות בארץ ובחו"ל שלו ושל בני משפחתו ובאמצעות שיק בסך 30,000 ש"ח לידי כהן.

וסרמן: מרמה והפרת אמונים. על פי האישום השני, במסגרת תביעות דיבה הדדיות בין הסתדרות המורים ווסרמן לבין גב' ענת שניידר, ניתן פס"ד על ידי ביהמ"ש, בו נקבע כי על וסרמן לפצות באופן אישי את גב' שניידר בסך 20 אלף ש"ח, וכן לשאת בהוצאות ההליך בסך 7000 ש"ח. בנוסף, נפסק כי הסתדרות המורים לא חבה בפיצוי, אך עליה לשאת בהוצאות ההליך בסך 9000 ש"ח. וסרמן, שהיה מודע לתוצאות ההליך ולחיובו האישי, גרם להסתדרות המורים לשלם, בהתאם להוראתו, סך של 36,112 ש"ח לפירעון החוב בהמחאה, כאשר הוא עצמו חתם על אישורה. ב- 5.8.13 לאחר שנשלחה להסתדרות המורים שאילתה עיתונאית בנושא, שילם הנאשם 29,469 ש"ח לפקודת הסתדרות המורים. במעשיו אלה, גרם וסרמן לכך שהסתדרות המורים תישא בחיובו האישי, ורק לאחר שנתגלו מעשיו, פעל לשיפוי הסתדרות המורים באמצעות פניה של עו"ד רונאל פישר לחברת הביטוח שביטחה את הסתדרות המורים.

על פי האישום השלישי, ב- 28.8.13, ביקש וסרמן את אישור ההנהלה המצומצמת להגיש שתי תביעות לשון הרע נגד 2 עיתונאים וכלי התקשורת בהם הם מועסקים, בעקבות פרסומים שונים שנגעו להסתדרות המורים ולוסרמן באופן אישי. בסופו של דיון, אישרה ההנהלה המצומצמת את בקשתו תוך שנקבע במפורש, כי התובעים יהיו הסתדרות המורים ווסרמן, וכי וסרמן יממן מכיסו הפרטי את עלויות הייצוג הנוגעות לדברים שנכתבו עליו ועל יוסי אפרת באופן אישי. לאחר אישור תקציב כאמור, הוכנו במשרד עו"ד פישר טיוטת קובלנה פלילית וטיוטת כתב תביעה, שהתייחסו גם לפרסומים שנגעו לוסרמן באופן אישי. בגין הכנת הטיוטות גבה משרד עו"ד פישר שכר טרחה בגובה 141,600 ש"ח. חרף החלטת ההנהלה המצומצמת, וסרמן לא שילם כל תמורה על הכנת הטיוטות ואת שכר הטרחה כולו שילמה הסתדרות המורים.

וסרמן: מרמה והפרת אמונים ופגיעה בפרטיות. על פי האישום הרביעי, במועד שאינו ידוע במדויק, סמוך לתחילת שנת 2013, החליט וסרמן לבדוק מי מחברי הסתדרות המורים מוסר מידע לעיתונאים וכן מי מהם מבקש להתמודד מולו. לשם מימוש החלטתו, הורה למנהלת לשכתו ולמזכירה בלשכה לבדוק את פלטי שיחות הטלפון של שני מנויים, עובדי הסתדרות המורים.

וסרמן ואפרת: שיבוש מהלכי משפט והטרדת עד. על פי האישומים החמישי והשישי, לוסרמן ולאפרת מיוחסות באישומים נפרדים עבירות של שיבוש מהלכי משפט והטרדת עד, לאחר שכל אחד מהם, הטריד עדות שמסרו הודעות במשטרה במסגרת החקירה על מנת להכשיל הליך שיפוטי, וזאת לאחר שנחשפו לחומרי החקירה בעניינם במסגרת הליך השימוע.

כתב האישום הוגש על ידי עוה"ד יוסי קורצברג ורותם נוימן וסרמן מפרקליטות מחוז ת"א (פלילי).

יחד עם כתב האישום, הגישה הפרקליטות בקשה להארכת התנאים המגבילים של וסרמן ואפרת עד תום ההליכים. בנוסף גם איסור כניסה לבניין הסתדרות המורים בת"א ואיסור יצירת קשר עם מי מהמעורבים בפרשה.

 

מאת: עופר תמיר

 

הפגנה נגד וסרמן בשנת 2013 ועצומה לסילוקו מהתפקיד, חתומה בידי 606 איש
הפגנה נגד וסרמן בשנת 2013
ועצומה לסילוקו מהתפקיד, חתומה בידי 606 איש

 

 

בדוק גם

צילום באדיבות עטרת אבות

"בזכותם אנחנו כאן ואנחנו כאן בשבילם"

כשמדובר בקשיש דתי או חרדי, שמירה על אורח החיים הדתי הוא פרט חשוב ביותר לדייר …