מבזקים
דף הבית / יהדות וקהילה / הלכות והנהגות ליום רביעי ז' כסלו התשע"ז

הלכות והנהגות ליום רביעי ז' כסלו התשע"ז

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא" – הלכות והנהגות ליום רביעי ז' כסלו התשע"ז מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א מתוך הסידור ליום חול אמרי פי.

לע"נ הצדיק רבי חיים פינטו הגדול זצוק״ל

א. מובא ב"שער הכוונות" (דרוש ה דתפילין) וז"ל, והנה נודע מה שאמרו חז"ל (שבת יב.) שאסור להסיח דעתו מן התפילין, ואפילו בהיותו מתפלל, ובכל רגע צריך לחזור ולכוון בהם, זולתי בעת שאתה עוסק בתורה באיזה זמן שיהיה או בעת שאתה מתפלל תפילת י"ח, אבל בכל שאר התפילה צריך לכוון בהם בכל רגע. ולכן כדי שלא יטרידך הכונה בהיותך מתפלל שאר התפילה עשה זאת איפה, ובעת שתניח ותקשור התפילין תכוון כל הכוונות הנזכרות, ואחר כך בשאר שעות היום או בשאר התפילה תכוון כוונה זו בקצרה באופן זה, תכוין תחילה בתפילין של ראש בג' שמות "א ה י ה -ה ו י ה -‏א ה י ה" פשוטים. ואחר כך תכוין בתפילין של יד שהם ג' שמות "א ה י ה – ה ו י ה – א ד נ י" פשוטים. ותכוין כי חיבור כולם ביחד הם גימטריא ג' הויות ע"ב ס"ג מ"ה‏. וכוונה זו תכוין בכל רגע ורגע אפילו בעת שאתה מתפלל שאר התפילה, חוץ מכשאתה מתפלל תפילת י"ח או בעת שאתה עוסק בתורה כנ"ל, שאז אתה פטור מכוונות אלו עכ"ל.

ב. רבנו "הבן איש חי" זצוק"ל (עוד יוסף חי, חיי שרה אות ג) כתב הדבר יפלא דאיך יתכן לקיים דבר זה של רגע (שלא יסיח דעתו מן התפילין אפילו רגע) לכתחילה וכו'. ועל כן מוכרחים אנחנו לומר דליכא איסור היסח הדעת אלא במחשב בדברים חיצוניים, אבל במחשבה בדברי קדושה שהם קורבנות וזמירות ויוצר, אין צריך להזהר בזה הדבר שאמרו שלא יסיח דעתו אפילו רגע, אלא כל שהוא זוכר התפילין בין פסוק לפסוק ובין ענין לענין סגי ליה. מיהו גם לשיטה זו יש לומר דאינו מותר אלא רק במחשב בדברי קדושה של קרבנות וזמירות וברכות קריאת שמע, אבל אם מסיח דעתו מן התפילין בשביל שמחשב בדברים שבינו לבין חבירו או בדברי משא ומתן או בצרכי ביתו וכיוצא הרי זה עביד איסור בהיסח דעת זה, ועל זה הזהירו שלא יסיח דעתו אפילו רגע. והנה גם במחשב בדברים חיצונים צריך לנו לדעת כמה הוא שיעור הרגע דאסור (עיין שם באריכות דיש מחמירים כדי הילוך ד' אמות, ויש מקילין עד כדי הילוך מאה אמה).

ג. בזוהר הקדוש בפרשת ואתחנן (רסה.) מאריך מאוד בשכרו של ההולך לבית הכנסת מעוטף בטלית ומעוטר בתפילין, ומכריזין המלאכים לפניו הבו יקר לברא דמלכא קדישא, דיוקנא קדישא, ועליו נאמר (בראשית ט, ו) "בצלם אלוקים עשה את האדם".

ד. יקפיד להיות מעשרה הראשונים בבית הכנסת (עיין גמרא ברכות מז:).

— לימוד שתי משניות יומי —
לע"נ הצדיק רבי מאיר שלום אבוחצירה בן פרחה – ה"בבא מאיר" זצוק״ל

פסחים, פרק י' משנה ז':
מָזְגוּ לוֹ כוֹס שְׁלִישִׁי, מְבָרֵךְ עַל מְזוֹנוֹ. רְבִיעִי, גוֹמֵר עָלָיו אֶת הַהַלֵּל, וְאוֹמֵר עלָיו בִּרְכַּת הַשִּׁיר. בֵּין הַכּוֹסוֹת הַלָּלוּ, אִם רוֹצֶה לִשְׁתּוֹת, יִשְׁתֶּה. בֵּין שְׁלִישִׁי לִרְבִיעִי, לֹא יִשְׁתֶּה:

פסחים, פרק י' משנה ח':
אֵין מַפְטִירִין אַחַר הַפֶּסַח אֲפִיקוֹמָן. יָשְׁנוּ מִקְצָתָן, יֹאכֵלוּ. כֻּלָּן, לֹא יֹאכֵלוּ. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, נִתְנַמְנְמוּ, יֹאכֵלוּ. נִרְדְּמוּ, לֹא יֹאכֵלוּ:

זכות הלימוד תעמוד לרפואת והצלחת מו"ר עט"ר הצדיק רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א בן הרבנית זהרי.

 

%d7%91%d7%9f-%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%98%d7%99%d7%94

מאת: בן ציון עטיה

 

12

 

 

בדוק גם

עשרה בטבת

מעלת צום עשרה בטבת

מעלת צום עשרה בטבת מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א בן ציון עטיה …