מבזקים
דף הבית / יהדות וקהילה / משנה התורה כסגולה לישועות גדולות

משנה התורה כסגולה לישועות גדולות

תורה לעם קריאת משנה, תורה סגולה שאלפי אנשים זכו לישועות, ניסים ונפלאות

בן ציון עטיה | י"ז חשוון | 6 בנובמבר 2017 | מערכת ישראל ניוז

כבר מעל שנה שבקהילת הקודש האהובה והחביבה "שובה ישראל" נוהגים לקרוא בכל שבת קודש את משנה התורה – ספר דברים. קבלה זו נשלחה מכ"ק האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שילט"א אשר בהמשך לקבלה הוציא בהדפסת מכון "תורת יאשיהו", מפיצי דברי הקודש ותורותיו של האדמו"ר, ספר משנה תורה בתוספת הנהגותיו של כבוד הרב.

והנה מעט מדברי התורה משיבי הנפש, מתוקים מדבש, של כבוד הרב אשר נותנים צוהר להציץ ואולי להבין במעט את גדולתו וקדושתו של ספר המשנה תורה, ספר דברים.

ספר דברים ניתן על ידי משה רבנו אשר ראה שהגלות עומדת להתארך עוד, נתן לעם ישראל את ספר זה, שהוא ממתק את הגלות הזאת ופותח כל דלתות שמים.

מובא ב"מעשה רוקח" (פרשת ואתחנן), דבר של פלא גדול לפרש את הפסוק בפרשת האזינו:

"ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלוהים עימדי, אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל" (דברים לב, לט). וצריך להבין, מה הכוונה "כי אני אני הוא"? איך הם יכולים לראות דווקא "עתה"?

אך אפשר לבאר ולומר על פי המדרש "בשעה שהגיעו ימי משה להפטר מן העולם וכ'ו, אמר משה, רבונו של עולם, דבר אחד אני מבקש ממך לפני מותי, שאכנס ויבקעו כל השערים שבשמיים ותהומות ויראו שאין זולתך ע"כ, וצריך להבין, איפה מצאנו ששמע הקב"ה לבקשת משה רבנו עליו השלום? ומבאר ה"מעשה רוקח" על מה שכתב "בקול בוכים" להמקובל האלוקי רבי אברהם גלאנטי (איכה ב, כא) שישנם תתקנ"ה רקיעים, שדרכם מעלה המלאך מט"ט את תפילות ישראל, אולם אין לו רשות לעלות רק תת"ק רקיעים, אבל בתוך נ"ה רקיעים העליונים אין לו רשות לעלות, ועל זה נאמר "הן לה' השמים ושמי השמים, הארץ וכל אשר בה" (דברים י, יד), כלומר שמתוך תתקנ"ה רקיעים, " ה"ן " רקיעים הם "לה' אלוהיך", כי אין רשות לשום מלאך ושרף לעלות לשם.

והנה מובא בגמרא חגיגה (טו.) כי כשנכנס אלישע בן אבויה בפרדס, קיצץ בנטיעות משום שראה את המלאך מט"ט שניתנה לו רשות לשבת ולכתוב זכויותהם של ישראל, שאמר שמא חס ושלום יש שתי רשויות, נמצא כי בתת"ק רקיעים שיש למלאך מט"ט רשות ללכת יש חשש שמא יטעה האדם חס וחלילה בשתי רשויות, אבל בנ"ה רקיעים העליונים שאין לו רשות לעלות, משם מתגלה אחדות ה' בבחינת "הן לה' אלוהיך השמים ושמי השמים".

והנה, במשנה תורה ישנם בדיוק תתקנ"ה פסוקים, לפי זה מחדש "המעשה רוקח" כי משה רבנו בכל פסוק שאמר בספר דברים בקע רקיע אחד, ולכן אמר בדיוק תתקנ"ה פסוקים, כדי לבקוע את כל תתקנ"ה רקיעים, ואיראו שאין אלוקים זולתו יתברך.

והנה עד הפסוק "ראו עתה כי אני אני הוא" ישנם תת"ק פסוקים, ומאותו פסוק ואילך עד סוף התורה יש נ"ה פסוקים כנגד נ"ה הרקיעים העליונים, וידוע כי מלאך מט"ט נקרא לפעמים בתואר "אלוהים", הנה כי כן זהו פירוש הפסוק "ראו עתה" – בפסוק זה שהוא ראשון מה- נ"ה רקיעים העליונים "כי אני אני הוא" – לבד ברקיעים אלו, "ואין אלוהים עמדי" – אפילו מלאך מט"ט שנקרא "אלוהים" אין לו רשות להיות "עמדי" ב-נ"ה רקיעים הללו ע"כ.

הכח העצום של קריאת ספר דברים הוא לבקוע את כל הרקיעים שבשמים, וכל פסוק פותח שער אחד ועוד שער, ולכן בדור יתום זה מצוה וחובה על כל יהודי להקפיד בכל יום לקרוא מספר משנה תורה, וכך במחזוריות לסיים בכל יום או בכל שבוע, וכל המרבה תבוא עליו ברכה, ו"ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסף עצב עמה" (משלי י, כב).

מובא במדרש רבה (בראשית ו', ט') אמר רבי שמעון בן יוחאי "ספר משנה תורה היה סיגנון (דגל) ליהושע, בשעה שנגלה אליו הקב"ה , מצאו יושב וספר משנה תורה בידו, אמר לו חזק יהושע אמץ יהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, נטלו והראה אותו לגלגל חמה, א"ל כשם שלא דוממתי מזה אף אתה דום מלפני, מיד וידום השמש וירח עמד.

והנה נחזק ונתאמץ בדור יתום זה אשר הניסיונות רבים, לזכות את הרבים שחא ימוש ספר התורה הזה מפינו, ונראה ישועות גדולות מעל הטבע כל מי שזכה לעסוק במלאכה קדושה ורמה זו.

ואכן אנחנו קצת מעל שנה מעת קבלת הקבלה הקדושה בקהילתנו, ואכן המלאכה והעיסוק בספר דברים באופן תדיר כבר הראה את הכוח העצום הטמון ואת הסגולה הגדולה החבויה בו עם ניסים מעל הטבע שראינו בעינינו – פרי בטן לחשוכי ילדים, רפואות ושלל ניסים גדולים ועצומים שריגשו וחיזקו אותנו לאין שיעור.

בע"ה נזכה כולנו לעסוק בספר משנה תורה ולחזות בניסים רמים ונזכה לביאת משיח בדורנו.

 

הרב פינטו עם חסידיו
הרב פינטו עם חסידיו

בדוק גם

פינטו1

"הרווקות שלי נמשכה עד גיל 40 ממש כמו יציאת מצרים"

"אני לא יודעת מה הסיפור שלך ואני לא אוהבת להתערב, אבל אני יודעת ושמעתי שאת …