מבזקים
דף הבית / יהדות וקהילה / דברי מחשבה ועמקות מתוך מחשבת הנפש (חלק נב)

דברי מחשבה ועמקות מתוך מחשבת הנפש (חלק נב)

האדם חייב לשמור על האיזון בכל דבר בחיים, כאשר האדם שומר על האיזון, הדרך שלו היא נכונה ואמיתית ולאורך זמן. אך מתי שאדם נוטה לצד אחד יותר מידי, הוא ימעד ויפול בסוף. ולכן בכל עניין בחיים, על האדם לשמור בכל כוחו על איזון.

כך מסופר על מלך גדול, שהיו לו שני אוהבים עוד מימי ילדותו ששמרו על חברותם ועל אהבתם שנים רבות. אך באחד הימים, שניהם עברו על חוקי הממלכה ובית המשפט גזר עליהם גזר דין מוות. המלך עם כל אהבתו הרבה על ידידיו, לא יכל להושיע ולעזור להם, וגזר הדין של בית המשפט הוא חלוט.

בצר למלך, קרא המלך לכל עוזריו, וכדרך התובעים שתמיד אם רוצים יכולים להצדיק את מי שליבם חפץ ולחייב את מי שבאמת פטור, חשבו איך להציל את ידידי המלך אך בלי שיראה שעזרו להם, כי זה לא יתקבל יפה בעיני העם, בעיני העם חייבים להראות תמיד יושר ואמת.

החליטה התביעה לעשות מבחן חיים או מוות, למתוח חבל גדול בין שני הרים, ומי שיעבור את החבל מצד לצד יחיה, ומי שלא, יפול וימות. וכך עשו, מתחו את החבל בין שני ההרים הגבוהים במדינה, וכל יושבי הערים הסמוכות באו לראות את המחזה.

הראשון עבר מצד לצד בהצלחה וניצלו חייו, השני עמד לעבור והתחיל לצעוק ולשאול את חבירו, חברי איך ניצלת? איך עברת? ענה ואמר לו, כל פעם שעמדתי ליפול לצד אחד, מיד משכתי את כל גופי לצד השני, וכך עברתי את כל הסכנה.

וזהו יסוד גדול בחיים של איזון, כל פעם שאדם נוטה לצד אחד בכל עניין בחיים, מיד יאזן את עצמו לצד השני, כי כל דבר שמתמידים בו לצד אחד, בסוף נופלים ומאבדים ונאבדים לצד האחד.

ודבר זה הוא בכל מקצועות החיים, דרך האמצע היא הדרך הנכונה והבטוחה, היציבה והאמיתית.

(כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א)

 

מאת: בן ציון עטיה
מאת: בן ציון עטיה

 

 

 

 

 

 

מחשבות

 

 

 

 

בדוק גם

פינטו 1

מצפים לישועה? בפניכם הדרך

האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א: ״ואם אדם יבין וישכיל את מעלת כח ספר דברים …