מבזקים
דף הבית / יהדות וקהילה / קונטרס: מחשבת הנפש חלק ז'

קונטרס: מחשבת הנפש חלק ז'

דברי מחשבה ועמקות מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א שנכתבו בזמן המיצר מתוך הקונטרס העומד לצאת לאור מחשבת הנפש (חלק ז)

כאשר האדם מפוטר מן עבודתו, לו זה נראה האסון הגדול ביותר שקרה לו בחייו. והאדם עומד ומצטער איך ישלם את ההוצאות של בני ביתו? איך יביא פרנסה למשפחתו? אך על האדם לדעת שרוב האנשים שפוטרו בחייהם, הלכו והקימו עסק לשעצמם ומשם עלו והתעלו ונהיו בעלי ממון מרובה. ואם לא היו מפוטרים, היו נשארים פועלים במקום בינוני ומטה.

לכן כאשר רואה האדם בעיה או צרה בחייו, ידע שהבעיה היא פתח הישועה, הפיטורין שנראים אסון, הם ההתחלה של הפרנסה.

ראינו אדם שמצאו לו בעיה קטנה בבריאות כמה הצטער, אך מתוך הבעיה הקטנה גילו בעיה חמורה הרבה יותר, ובגלל הבעיה הקטנה גילו את הבעיה החמורה שהסתתרה, ואם לא הייתה נמצאת בזמן האדם היה מאבד את חייו.

מסופר על צדיק שהלך עם תלמידו בגלות מעיר לעיר, וכשהגיעו לאחד הכפרים התארחו בבית של יהודי עני שחי בפשטות עצומה, הכל היה בבית שבור והילדים היו בדוחק ועוני גדול. שאל הצדיק את העני במה מתפרנס? ענה העני פרה יש לי, אני חולב אותה, חלק מוכר, חלק מחליף עם השכנים תמורת אוכל. עמד הצדיק ואמר לעני, בבקשה תיתן את הפרה צדקה לכבוד פסח לעניים. העני היה חסר אונים, כל הסובבים השתוממו, התלמידים של הצדיק הזדעזעו, זו כל פרנסתו ממה יחיה עכשיו?

אך כך הצדיק אמר, וכך עמד העני ועשה. עברו הרבה שנים, אחד מן התלמידים שהיה במאורע ההוא, עבר ליד הכפר והחליט להיכנס לביתו של העני הכפרי. והנה פלא, רואה אותו תלמיד שהעני נהיה עשיר, הבית מפואר, הרהיטים מהודרים ביותר, העני לבוש במכובדות גדולה וכן כל בני ביתו לבושים בכבוד גדול.

שאל התלמיד את בעל הבית איך התעשרת, מה עשית? ענה בעל הבית לפני כמה שנים היה פה צדיק, וראה את הפרה שאני מתפרנס ממנה וביקש שאתן אותה צדקה לעניים לפסח, ומאותו היום שקיימתי את מצות הרב קמתי בבוקר ופחדתי ממה אתפרנס, החלטתי לעשות כל דבר שבא לידי וכך עליתי והתעלתי, וודאי גם זכות הצדקה. וגם זכות זה שפחדתי מה אתפרנס, ניסיתי הכל עד שהצלחתי.

כך ידע האדם, שהפרה שלו "הפרנסה" שנראת שלו "היא המחסום הגדול של חייו". מצד אחד נראה שזו הישועה של האדם, אך לא, היא החורבן של חיי האדם. כאשר הדבר יורד והאדם מרגיש את עצמו בודד, זה הזמן לפריחה והצלחה גדולה.

לכן בכל מצב שנמצאים, נדע לחזק את האמונה כי זה פתח לישועות גדולות בחיי האדם, גם השפל הגדול ביותר אשר נמצאים בו הוא הירידה לצורך עליה, כי הפתח לאוצר נמצא עמוק מאוד ונמוך מאוד.

 

מאת: בן ציון עטיה
מאת: בן ציון עטיה

 

מחשבת הנפש חלק ז'
מחשבת הנפש חלק ז'

בדוק גם

מתחברים 1

המיזם החדשני ללימוד הדף היומי של הש"ס

בשבועות האחרונים נערכים בארץ ובעולם בהפקות מושקעות ברוב פאר והדר למחזור ה- 13 של סיום …