מבזקים
דף הבית / יהדות וקהילה / כוח התפילה מהאדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו לפרשת בהעלותך

כוח התפילה מהאדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו לפרשת בהעלותך

דבר תורה מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א לפרשת בהעלותך, כוח התפילה.

כח התפילה חזק ביותר, והוא סוד החוסן של עם ישראל, וכמו שדרשו חז"ל על הפסוק "אל תיראי תולעת יעקב", מה תולעת אין כוחה אלא בפיה, אף עם ישראל אין כוחם אלא בפיהם, וע"י תפילה אפשר להפוך ולשנות כל דבר בחיים.

בפרשתנו מצאנו שכאשר מרים הנביאה חלתה בנגע הצרעת, עמד משה רבנו וביקש רחמים מהקב"ה שירפא את אחותו. וברגעים הקשים ביותר, כאשר אחותו מושפלת ומתייסרת בצרעת, שמסמלת על חטא לשון הרע, פורע משה רבנו את חובו כלפיה, על מסירות הנפש שעשתה להצלתו, וריכז את כל כוחו בתפילה כדי שאחותו תתרפא. ומהי תפילתו בשעה קשה זו? "אל נא רפא נא לה" – צריכים אנו להבין מה פשר תפילה זו?

אפשר לבאר ולומר, שמשה מבקש מהקב"ה: ריבונו של עולם, תבקש כביכול מעצמך לרפא את מרים, כמו שמשכנעים אדם, להבדיל, להתרצות ולעשות דבר, כך משה משכנע את הקב"ה, שיורה לעצמו לרפא את מרים. וזה הפירוש של המילים "אל נא" – הקב"ה, אתה תבקש מעצמך "רפא נא ּלה" – לרפאותה.

וזהו סוד גדול בכח התפילה, שאדם יבקש מהקב"ה, שהקב"ה יאמר ויבקש, כביכול מעצמו, על מה שמבקש האדם. וכאשר
האדם כך מתפלל ומבקש מהקב"ה, חזקה שיענו
לו מן השמים.

כולנו צריכים רחמי שמים גדולים, הכלל והפרט, כל יום צרתו מרובה מחברו, ואם יקבל האדם קבלה, שבכל יום כשמסיים לקרוא את
'תיקון הנפש', ירכז את צרותיו ובעיותיו, ויאמר להקב"ה: "אל נא רפא נא לה", ויבקש מהקב"ה שירפאהו ויושיעהו מכל תחלואיו, תחלואי הזמן, תחלואי הגוף, תחלואי הנפש, חזקה שייענו מן השמים.

חובה עלינו להתפלל על כל דבר, כיון שכמשיגים דבר ללא תפילה, דומה הוא לבניין שנבנה ללא יסודות, אין לו קיום ועתיד הוא
ליפול ולא להחזיק מעמד.

מסופר על אחד מגדולי ישראל, שבבחרותו היה שקדן מופלג ומעולה במידות, ראש הישיבה שלמד בה נתן בו את עיניו לקחתו כחתן לבתו, כיון שראה שהוא המובחר מכל תלמידיו. כשהציע בפניו ראש הישיבה את הצעת השידוכין, סרב ואמר שאינו
מסכים לשידוך. אמר לו רבו: הלא בתי כלילת המעלות ובטוח הייתי שתתרצה, מה רע ראית בי ובבני משפחתי? ענה לו תלמידו, אכן בתך לבטח כלילת המעלות, וכבוד הוא לי לקחת לאשה את בתו של ראש הישיבה, אך מה אעשה שביום
כיפור האחרון לא התפללתי ובקשתי על שידוך, ולכן איני רוצה כעת להתחתן, עד אשר אתפלל בימים הנוראים ואבקש מהקב"ה שישלח לי את זיווגי ההגון, ואז יעמוד ביתנו איתן לעד.

לכן נשתדל בכל כוחנו, שכל דבר שנבקש ונרצה, שהשורש יהיה ע"י תפילה. וגם אם התפללנו אך נדמה לנו שעדיין לא התקבלה
תפילתנו, לא נעצור מתפילה אלא "קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'", ולא נעצור רגע, חזק ויאמץ לבך מלבקש מהקב"ה על כל דבר, קטן כגדול.

מובטחים אנו שכאשר נתחזק בכח התפילה, ונחזק גם את אחינו בני ישראל לשים את מבטחם בהקב"ה ועל ידי תפילה, שיאמר נא ה' די לכל צרותינו, ויתקיים בנו הפסוק "והריקותי לכם ברכה עד בלי די" – עד שיבלו שפתותיכם מלומר די.

 

מאת: בן ציון עטיה
מאת: בן ציון עטיה

 

20160130121608

בדוק גם

פינטו1

"הרווקות שלי נמשכה עד גיל 40 ממש כמו יציאת מצרים"

"אני לא יודעת מה הסיפור שלך ואני לא אוהבת להתערב, אבל אני יודעת ושמעתי שאת …