מבזקים
דף הבית / יהדות וקהילה / שבילים ויסודות בעבודת השם

שבילים ויסודות בעבודת השם

דבר תורה מתוך הקונטרס החדש העומד לצאת לאור שבילים ויסודות בעבודת השם מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

נשתדל להנהיג הנהגה חשובה ובעלת משמעות גדולה בחיינו, שכל מעשה שנעשה נאמר בפינו ונכוון בלבבנו לשמו יתברך.

וכך כאשר הולך אדם למקום מסויים, יאמר בעזרת ה' אני הולך למקום פלוני או אם ירצה ה' אני הולך למקום פלוני, וכך בסוף כל פעולה שעושה או הולך גם יקשור את הפעולה או את המעשה לכבוד הקב"ה.

*

ומצאנו סימוכין לכך מדברי תורתנו הקדושה בפרשת בהעלותך.

וכך מובא בתורתנו הקדושה (במדבר ט, טו-כב) "וביום הקים את המשכן כסה הענן את המשכן לאהל העדות ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בקר. כן יהיה תמיד הענן יכסנו ומראה אש לילה. ולפי העלות הענן מעל האהל ואחרי כן ייסעו בני ישראל ובמקום אשר ישכן שם הענן שם יחנו בני ישראל. על פי ה' יסעו בני ישראל ועל פי ה' יחנו כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו. ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים ושמרו בני ישראל את משמרת ה' ולא יסעו. ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו."

"ויש אשר יהיה הענן מערב עד בקר ונעלה הענן בבוקר ונסעו או יומם ולילה ונעלה הענן ונסעו. או יומים או חודש או ימים בהאריך הענן על המשכן לשכון עליו יחנו בני ישראל ולא יסעו ובהעלותו יסעו. על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו את משמרת ה' שמרו על פי ה' ביד משה"

*

והנה על דברי תורתנו הקדושה אלו, לומד רבנו השל"ה הקדוש זצוק"ל לימוד גדול, אשר צריך להיות נר לרגלינו ויוחק בספר לזכרון עולם תכתב זו לדור אחרון (בפרשת בהעלותך – בדרך חיים תוכחות מוסר).

*

וזו לשון קודשו – "על פי ה' יסעו ועל פי ה' יחנו (במדבר ט, יח), ואחר כך כתיב (במדבר ט, כ) על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו. יש רמז מוסר בכאן, על כל פעולה או תנועה שהאדם עושה יאמר אם ירצה השם או בעזרת ה'. למשל בלכתו בדרך יאמר הנני נוסע בעזרת ה' יתברך, ובדעתי לחנות במקום פלוני בעזרתו יתברך אם ירצה. וכשבא למקום החניה אז יחזור ויתן שבח, ויאמר הנה בעזרת השם יתברך באתי הנה, ובדעתי ליסע לזמן פלוני בעזרתו יתברך אם ירצה. נמצא שם שמים שגור בפיו בשעה שעולה במחשבתו ובשעת מעשה, ככה בכל פעולה".

*

ואם כך נוהג האדם, ברכת ה' היא תעשיר ולא תוסף עצב עימה, נמצא שם שמים שגור בפיו והברכה וההצלחה עליו בכל מעשה ידיו.

**

ודקדקו רבותינו הקדושים זצוק"ל על דברי תורתנו הקדושה בפרשת עקב‏ (דברים ח, יא-יח) "השמר לך פן תשכח את ה' אלוקיך.. פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת. ובקרך וצאנך ירבון וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה. ורם לבבך ושכחת את ה' אלוקיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים.. ואמרת בלבבך כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל"

**

ויקפיד בזה האדם קפידה גדולה, שבכל ענין שם ה' יהיה בראשיתו ובאחריתו. ומסופר על מור זקני הקדוש זצוק"ל, שאחד מבני ביתו סיפר לו שנוסע לחוץ לארץ לעניני הקהילה, וכשהגיע והתקשר להודיע שהגיע בשלום, ביקש מור זקני שיחזור לארץ.

וכשחזר בפליאה לאחר ימים ספורים בלי שעשה מאומה, שאל מדוע? ענה מור זקני ואמר, משום שכשביקשת לספר לי שאתה נוסע לא שמת את שם ה' על הנסיעה, בעזרת ה' נוסע וכו' ולכן זו נסיעה שלא תצלח, ורע יצא ממנה. עכשיו תשים את שם ה' עליה ותסע לחיים טובים ולשלום.

***

ובעזרת ה' נגדיל נא את שם ה' בכל מקום, שלא יהיה דבר בעולם שלנו שלא יהיה עם שם ה' עליו, ואז הברכה תחול במעשה ידנו.

 

מאת: בן ציון עטיה
מאת: בן ציון עטיה

 

cf918226-7452-4965-87a2-4d9c0254dc7e

בדוק גם

מתחברים 1

המיזם החדשני ללימוד הדף היומי של הש"ס

בשבועות האחרונים נערכים בארץ ובעולם בהפקות מושקעות ברוב פאר והדר למחזור ה- 13 של סיום …